ЗӨВ ҮҮ? ТАВ УУ?

Есөн хүслийн тэмдэглэл 9-р хэсэг


Хүний хүсэл хязгааргүй гэж дэлхий дахин үздэг бол Монголчууд бид ямар ч хүсэл байлаа түүнийг 9 чигчид хувааж үздэг гүн ухаантай. Түүний нэгэн бэлгэдэл, бодит баталгаа нь бидний сайн мэдэх 9 нүдэт цацал буюу ОРБАЙ юм. Хүн хүслээ чигчилснээр зорьсон зорилго, хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэхэд маш хялбар болдог ажээ. Монголчуудын ЕСӨН ХҮСЛИЙН ГҮН ухааны талаар Онгодын айлдсан эрдэм ухааныг ЗӨВ ҮҮ ТАВ УУ-г сонсогчдын хүсэлтээр Юүтүүбт цомог болгон оруулж байна. Өвгүдийн далай мэт эрдэм ухааныг тосох та бидний цар арвин байг ээ. ЗӨВ ҮҮ? ТАВ УУ? подкаст сонсох линкүүд. YOUTUBE: www.youtube.com/channel/UCjTtH3kfwmAMrT0YLzxYRnQ SOUNDCLOUD: https://soundcloud.com/zuv-tav CASTBOX: https://castbox.fm/va/2502441 MPLUS: https://mplus.mn/podcast/zuvuutavuu