ЗӨВ ҮҮ? ТАВ УУ?


Худал юмыг 5 удаа давтахад үнэн мэт сэтгэхүйд үлддэг. Иймээс аливаа мэдээлэл зөв үнэн мэдээлэл үү, эсвэл 5 удаа давтагдаж буй худал мэдээлэл үү гэдгийг сайтар тунгаан бодох ёстой юм. Таны үнэн гэж боддог зүйлс тань ЗӨВ ҮҮ? эсвэл ТАВ УУ? Манай подкаст төрөл бүрийн сэдвээр, чөлөөт ярилцлага хэлбэрээр таньд хүрнэ. Зөв үү? Тав уу? хэмээн тунгааж сонсоорой.