Ном

Аудио ном

Чонон саарал морь

Чонон саарал морь

Сайн уяачийн нөмөр

Сайн уяачийн нөмөр

Дамар хонгор азарга

Дамар хонгор азарга

Удам сайнаас унага босоо төрнө

Удам сайнаас унага босоо төрнө

Засаг төрийн Зандан ширээ

Засаг төрийн Зандан ширээ

Бөгөн хүрэн азарга

Бөгөн хүрэн азарга