Tergel's podcast

ЭРТХЭН ЭХЭЛ


"Бүх хүслээ хангах гэж зовсноос анхны хүслийг дарсан нь илүү амархан" Энэ нь бүгдийг нэг дор хийнэ гэсэн үг биш гэдгийг санаарай. Үүнд цаг хугацаа мэдээж шаардана. Жижиг эхэлж өнөөдөртөө төвлөр. Баярлалаа