Temdeglel, diary

Тэмдэглэл (diary) - дугаар #1 (анааш&зурам)


Шинэ өдрийн мэнд Анааш зурам хоёрын энгийн бөгөөд идэвхтэй ярианы тэмдэглэл. Олон талт сэдэв, асуудал, дурсамж, өөрслийн ойлгосон зүйлс мөн хэрэгжүүлж буй зүйлүүд гээд хувийн бодлоо харилцан хуваалцах болно. PS : дуртайдаа хийж сууна даа :)) Дахиад PS : дахин засварлаад оруулав.