Empasoft

Банкны картны нууц үг ч гэсэн таны аюулгүй байдалтай холбоотой.


Таны мэдээллийн аюулгүй байдал хаана алдагддаг, хүүхдийн мэдээллийн аюулгүй байдал яагаад эмзэг байдаг гэх мэт олон сонирхолтой сэдвээр МАБ Зөвлөх С.Тэнгистэй ярилцлаа.