CEO Podcast

CEO Podcast #9 - Бизнесийн хөгжлийн үе шатууд


Шинэхэн бизнесийн санаа төрөх үеэс эхлэн амжилттай, тогтвортой бизнес болох хүртэл компаниуд ямар үе шатуудыг туулдаг, тухайн үе шатуудад юунд анхаарах тухай энэ удаагийн дугаараар ярилцлаа. Дугаарын зочин: Interactive BI компанийн Үүсгэн байгуулагч, Гүйцэтгэх захирал Ч.Чимэддорж Дугаарыг хөтөлсөн: Б.Золбадрал, О.Лхагвасүрэн, Н.Жавхлан