Бизнес өрөг нэвтрүүлэг

MR брэндийн Захирал Б.Энх-Оюун


"Бидэнд экспорт хийхэд ямар ч асуудал байдаггүй. гэхээс өөр асуудал байдаггүй. Эсрэгээрээ дотооддоо борлуулахад их асуудал гардаг. Импортоор орж ирж байгаа цүнх, монголдоо цэвэр арьсаар үйлдвэрлэж байгаа цүнхийг аль нь яг цэвэр арьс вэ гэдгийг хэрэглэгч яаж ялгах вэ гэдгийг хариуцсан газраас нь батлах хэрэгтэй. Манай компани цэвэр монгол арьсаар цүнх хийдэг гэдгийг патентжуулаад, батлаад өгөөч гэж хоёр гурван газар хандаад бүтээгүй" "MR" брэндийн Үүсгэн байгуулагч Б.Энх-Оюун