Бизнес өрөг нэвтрүүлэг

Mongolian property management group ХХК-ийн Захирал Г.Ариунжаргал


Зочин хөтлөгч: 1.Mongolia talent network компанийн Захирал Ж.Номин 2. Азийн ардчилсан либерал зөвлөлийн Залуучуудын холбооны дарга Б.Булганчимэг