Бизнес өрөг нэвтрүүлэг

Mongol ID ХХК-ийн Захирал М.Халиунбат


Зочин хөтлөгч: 1."Могул консалтинг сервис" ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Н.Жавхлан 2. "Expert management" ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Ц.Эрдэнэбат