Бизнес өрөг нэвтрүүлэг

Мобиком корпорацийн Ерөнхий захирал Тацуяа Хамада


Зочин хөтлөгч: 1. "Хас" банкны Ерөнхий захирал Г.Амартүвшин 2. "МИАТ" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Т.Тамир