Бизнес өрөг нэвтрүүлэг

Метро девелопмент группын Захирал Б.Одсүрэн


Зочин хөтлөгч: 1. Хера холдинг ХХК-ийн Захирлуудын зөвлөлийн дарга Х.Ганхуяг 2. SPS тв-ийн Захирал Н.Наранбат