Бизнес өрөг нэвтрүүлэг

Бизнес өрөг Г.Амартүвшин МУ-ын Хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал


Зочин хөтлөгч: 1. Х.Ганхуяг "Хера холдинг" ХХК-ийн захирал 2. М.Халиунбат "Mongol ID” ХХК -ийн захирал