Авокадотой Талх

3. Болзоо ба Гэр Бүл


Болзоонд явахдаа шинээр танилцаж байгаа хүнээ яаж сайн таних, болзоогоо яаж үр дүнтэй болгох вэ? Гэрлэх хүнээ яаж сонгох вэ? Хайрын 36 асуулт: http://36questionsinlove.com/ Эх сурвалж: Видео ярилцлага: On Dating & Relationships, Dan Ariely Холбоо барих: Дараагийн дугааруудаар яриулахыг хүссэн сэдэв, санал хүсэлт байвал email бичээрэй: avocadotoi.talkh@gmail.com - - - - - Music from https://filmmusic.io "Cheery Monday" by Kevin MacLeod (https://incompetech.com) / An excerpt of the original License: CC BY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)