Apex Cast Подкаст

Орчин үеийн сурагч нар мэдээлэл технологийн суурьтай байх нь чухал - Б.Габит


🎙 APEX CAST #11: Энэ удаагийн подкастын зочноор Монгол Улсын тэргүүлэгч мэдээлэл технологийн компаниудын нэг болох "INFINITE SOLUTIONS" компанийн үүсгэн байгуулагч Базарын Габиттай маш сонирхолтой ярилцлагыг ѳрнүүллээ. 💻 Infinite Solutions компанийн хамт олон нь 2019 оны 9-р сараас мэдээлэл технологийн чадвартай тѳгсѳгчдийг бэлтгэх зорилготой Nest Academy ахлах сургуулийг шинээр эхлүүлэх гэж байна. ⚡️Тус сургуулийн вебсайт: www.nhs.edu.mn 🖥 Сургалтын тѳвийн вебсайт: www.nestacademy.mn Apex Facebook page: Apex Capital - Better Investing Instagram: @apexcapitalmn Twitter: @apexcapitalmn