Apex Cast Подкаст

Олдсон хѳрѳнгѳ оруулагчаа нандигна - Д.Бат-Октябрь


Apex Cast #9: Монголд “Startup”-ийн Око нэрээр танигдсан, дэлхийн шилдэг инкубатор, хурдасгуур хөтөлбөрүүдийн нэг Techstars компанийн Ази, Номхон далай хариуцсан салбарын захирал Д.Бат-Октябрьтай, Апекс Капитал компанийн А.Идэрбат Facebook LIVE ярилцлага хийлээ. Энэхүү ярилцлагаар: 1. Амжилттай Start-Up 2. Санхүүжилт татах 3. Баг бүрдүүлэх болон бусад сонирхолтой сэдвийн хүрээнд ярилцлаа. Facebook page: @apexcapitalmn Instagram page: @apexcapitalmn Twitter page: @apexcapitalmn