Apex Cast Подкаст

Миний туршлага ба хѳрѳнгийн зах зээл - Б.Намуугэрэл


APEX CAST #2: Энэ удаагийн Apex Cast ярилцлагаар Силверлайт Секюритиз Үнэт Цаасны Компанийн Б.Намуугэрэлтэй түүний ажлын туршлага, 2017 болон 2018 онд хѳрѳнгийн зах зээлд болж ѳнгѳрсѳн томоохон үйл явдлууд, том компаниас гарааны компанид орж ажиллах, харилцагчдийн гаргадаг нийтлэг алдаа болон зарим зѳвлѳгѳѳний талаар ярилцлаа. Facebook: Apex Capital - Better Investing Instagram: Apex Capital | @investmentapex Twitter: "Apex Capital ҮЦК" ХХК | @apexcapitalmn