Apex Cast Подкаст

Хүүхэд ѳѳрѳѳ сонголт хийсний үндсэнд амжилт гаргана - Б.Батжин


Apex Cast #4: Хүүхэд ѳѳрѳѳ сонголт хийсний үндсэнд амжилт гаргана Гадаадын топ сургуульд элсэж тэтгэлэг авах хэцүү юу? Энэ удаагийн Apex Cast ярилцлагаар "Томүжин" академийг үүсгэн байгуулагч Б.Батжин-г урьж оролцууллаа. Тэрээр 2015 онд "Томүжин" академийг үүсгэн байгуулсан бѳгѳѳд олон хүүхэд залуучуудад Америкийн шилдэг их дээд сургуулиудад элсэн суралцахад бэлтгэн тусалж байна. Та ч гэсэн гадаадад суралцахаар зорьж буй, эсвэл таны хүүхэд гадаадад сурахаар тѳлѳвлѳж байгаа бол энэхүү ярилцлага танд их тус болно гэдэгт бид итгэлтэй байна. Facebook: Apex Capital - Better Investing Instagram: Apex Capital | @investmentapex Twitter: "Apex Capital ҮЦК" ХХК | @investment_apex