Apex Cast Подкаст

Хѳрѳнгѳ оруулалттай цуг үүрэг хариуцлага ирдэг - Ч.Анар


🎙 APEX CAST #12: Энэ удаагийн подкастаар "АНД ГЛОБАЛ" компанийн гүйцэтгэх захирал, хамтран үүсгэн байгуулагч Ч.Анартай ярилцлаа. Түүний Dakar Rally -д оролцсон түүх болон бусад сонирхолтой зүйлсийг хүлээн авч сонсоорой. 😉 Apex Facebook page: Apex Capital - Better Investing Instagram: @apexcapitalmn Twitter: @apexcapitalmn