Зүрхээ Сонс

Зүрхээ Сонс 18: Гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгал


Энэ удаагийн дугаарт бид гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгалыг бий болгоход анхаарах зүйлс, хэрхэн тогтортой тогтуун байлгах талаар ярилцлаа. #ГэрБүлийнХарилцаа #ЭрүүлХарилцаа #ГэрБүл #PositiveFamilyRelationship #GoodFamilyRelationship #StrongRelationship #HealthyRelationship #BuildingGoodRelationships #GreenBalloon #ZurheeSons #Psychoeducation music:www.bensound.com