Зүрхээ Сонс

Зүрхээ Сонс 10: Хавдар ба түүний эргэн тойронд


Энэ дугаарт бид хавдарын сэтгэл зүйн онцлог, даван туулах үйл явц, гэр бүлийн дэмжлэгийн талаар Хавдар Судлалын Үндэсний Төвийн сэтгэл зүйч Ч.Аззаяа, хавдарын даван туулагч Н.Мөнхсаруул нартай дэлгэрэнгүй ярилцлаа. #ХавдарынДаванТуулагч #ЗүрхээСонс #НогоонБөмбөлөг #ZurheeSons #CancerSurvivor #GreenBalloon #PsychoEducation Music:www.bensound.com