ВИТАМЕН

24. Суралцахад бэлэн бай


Сургаалт үгс 3 дугаар бүлэг дээр дурдсанаар мэргэн хүний гурав дахь шинж чанар бол заавар зөвлөгөө авах хүсэлтэй байх юм. Мунхаг нь өөрийн нүдний өмнө л зөв байдаг. Ийм мунхаг хүмүүсийн зарим нь бүр ямар ч зөвлөгөө авдаггүй.  Харин өөр бусад нь зөвхөн нэг л төрлийн зөвлөгөөг сонсож хүлээн авдаг байна.