The Underdogs Mongolia Podcast

Episode 11: "Masturbation" гэж юу вэ?


Шинэхэн дугаартаа өмнөх дугаар дээр дурьдсанчлан “masturbation” буюу гар хангалагын✋🧻 эерэг, сөрөг тал, хүмүүс юуны учир гар хангалага хийдэг, бусад нийгэм хэрхэн үздэг гэх мэтчилэн шинжлэх ухааны судалгаатайгаар ярих гэж хичээлээ. 🧐🧐 Энэхүү дугаар маань АНУ дахь “Талархлын баяр”-тай давхцан орж байна 🦃🦃. Бид 2-ыг дэмжин сонсдог, сонссон, сонсох гэж байгаа та бүгдэд маш их баярладаг шүү!! 🥰🥰 Инстаграм: @underdogsmongolia Facebook: https://www.facebook.com/underdogsmongolia/?eid=ARDsbE-usaj1NdmFW8jRkHqFuq0qt8udLYn6fOd1WJJsrvD8DEli0igjtNuXDlobUxaAcXAfteWOcERs