Миний цахим хуульч

11 Миний цахим хуульч | Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт


Энэ дугаарт Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөс онцлох зарим заалт болон сошиал дахь иргэдийн буруу хандлагын талаар ярилцлаа. Подкастад оролцсон: М.Ариунжаргал, Б.Баяржаргал