Business.mn Podcast

Хөдөлмөрийн харилцаан дахь сэтгэлзүйн гэрээний ач холбогдол


Business.mn Podcast #68 Хөдөлмөрийн харилцаан дахь сэтгэлзүйн гэрээний ач холбогдол - Б.Жавзан