1000 асуулт

1000 асуулт


Эдийн засгийг машин гэж төсөөлбөл Монгол улс 1 цул машин юм. Энэ машин хөдлөхөд 3 сая иргэн бүр эрэг боолт нь болон оролцдог. Хэрэв энэ машиныг хэрхэн ажилладагийг мэдэх юм бол Залуу та жолоодлогын хэсэгт үү? Мотортын хэсэгт үү? Эсвэл ачааны хэсэгт хувиарлагдах уу? Гэдгээ сонгох боломжтой юм. Хүн бүр эдийн засгийн мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Аан гэхдээ судлаач байх албагүй шүү!