Ерөөлийн Суваг хэвлэлийн газар

Өдөр бүрийн талх /1-3сар/


Ихэнх тоног төхөөрөмж, цахилгаан бараа, багаж хэрэгсэл нь өөрийн гэсэн гарын авлага, хэрхэн хэрэглэх тайлбартайгаа ирдэг. Үүнтэй адил энэхүү хуудас нь танд уг товхимолыг хэрхэн хэрэглэх, Библи судлалын цагаа хэрхэн хийх зөвлөмж юм.