Т.Бум-Эрдэнэ

Улаан цохиотын цуурай


Хүмүүсийн хайр сэтгэл хэзээд ижилхэн хэвээр ажээ. Ялангуяа анхны хайр. Үүнийг зохиолч Т.Бум-Эрдэнэ өнөө цагийн хэлбэрээр буулгасан байна.