А. Пүрэвмаа

Сахиусан тэнгэрүүд


Сахиусан тэнгэрүүд Бүгдийг сийчүүлсэн ч тэсч үлдсэн турьхан агаад хүчирхэг оршихуй.