С. Наранчимэг

Шинэчлэл ба Түүх


Эрүүл амьдрах ухаан буюу Сувилахуйн шинжлэх ухааныг хөгжүүлсэн түүхийг бодит материалд үндэслэн бичсэн болно. Энэхүү номонд - Эрүүл мэндийн тухай цогц ойлголт, - Эрүүл аж төрөхөд сувилагч мэргэжилтний оролцоо - Сувилахуйн шинжлэх ухааныг хөгжүүлэхэд 1. Сувилахуйн боловсрол судлал 2. Сувилахуйн тусламж үйлчилгээ, Сувилахуйн эрдэм судлалд хийсэн өөрчлөлтийн тухай - Сувилахуйн албыг Монгол улсад анх удаа байгуулж “Сувилгаа эрхэлсэн орлогч даргын” тухай, - Сувилагчийг бэлтгэх 90 кредитийн хөтөлбөр, шаталсан сургалтын талаарх хийсэн түүх - Сувилахуйн шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх гарцын тухай үе шаттай хийсэн тэмдэглэл, захидлууд багтсан болно.