С. Наранчимэг

Анагаахын ба Сувилахуйн ухааны толь /Aнгли-Монгол, Монгол-Англи/


Ө.Цолмон, С.Наранчимэг Анагаахын ба сувилахуйн нэр томьёог анх удаа галиглан, индексжүүлэн англиас монгол, монголоос англи руу хөрвүүлсэн анхны толь. Ижил утгатай үгийг индексээр хамт олох, зөв дуудахад сургах үүднээс галигийг оруулсан толь бичиг. Эмнэлгийн нэр томьёог зөв орчуулахад зориулсан.