Эрдэнийн сан

“Муухай хүүхэд” гэж бүү хэлээрэй


Хүүхдээ сурган дагуулах, үлгэрлэх арга, эв дүй, хүүхдийн зүрх сэтгэл, зан төлөвийн төлөвшил, түүнийг зөв удирдах тухай сургаалт зүйрлэлээр жишээ болгон оруулсан сургаалт өгүүллэгүүд.