Биплас Монголиа ХХК

Хувийн манлайлал ба Нэг минутын менежер


Зар сурталчилгааны агентлагын менежер Стив бие даасан эхний даалгавараа сайн гүйцэтгэж чадсангүй. Үүндээ гутарсан Стив сэтгэлээр унаж, ажлаасаа гарах бодолд автжээ. Тэрээр өргөдлөө бичих газар хайн Кайлагийн кафе-д санаандгүй орж ирэх ба тэнд Кайлатай танилцаж хувийн манлайллын ид шидтэй танилцана.