Бидэр Баярсайхан

Амрагийн тэнгэр


Хүмүүний дотоодод үүсдэг сэтгэлзүйн зөрчил, тэмцэл, амьдралын утга учир, үнэ цэн хийгээд мөнх бус, хоосон чанарын тухай уран сайхны дүрээр дамжуулан, сонирхолтой өгүүлэмж, хурц шийдлээр бичсэн богино хэмжээний хүүрнэл зохиолууд. Өс хонзон, уучлал нигүүсэл, шунал тачаал, өнгө мөнгө нь хүний мөн чанарт хэрхэн нөлөөлж ирсэн бэ. Үүнд асуулт олохыг хичээх нь зохиолын зорилго юм.