Signature

Signature #5


“My Signature” булангийн ээлжит дугаарт бид Монголын Оюун Ухааны Академийн үүсгэн байгуулагч Х.Хатанбаатарыг урилаа. Тэрээр Турк улсад хуулийн мэргэжлээр бакалаврын зэрэг хамгаалсан ч мэргэжлээ орхин Монголд оюун ухааны спортын шавыг тавьж, өндөр түвшинд хөгжүүлж буй билээ. Өдгөө түүний шавь нар дэлхийн ой тогтоолтын спортын 54 дээд амжилтаас гучийг нь эзэмшдэг бөгөөд сургалтын хөтөлбөр нь дэлхийд үнэлэгдэж, зарим улсад франчайз хэлбэрээр нэвтрээд байгаа юм. Х.Хатанбаатар Оюун ухааны академиа өргөжүүлэн “Мастер Майнд” компани, “Мастер” хэвлэлийн газар, “Язгуур” бага сургууль, “Ивээлийн найзууд” цэцэрлэг зэрэг боловсролын байгууллагуудыг үүсгэн амжилттай удирдаж буйн зэрэгцээ Монголын Шооны Холбоо, Монголын Спорт Өрөлтийн Холбоо зэрэг спорт холбоодыг үүсгэн байгуулжээ.