Шинэ дугаар


Нийт 2752

Г.Тэмүүлэн: Англи хэлний чадвараа ахиулахын тулд өдөр бүр давтаж, дадал зуршил болго

М.Биндэръяа: Турах нь зөвхөн бие физиологид гарч байгаа амжилт биш, сэтгэл зүйн асуудал

Д.Лхамсүрэн: Асуудлаас зугтахгүйгээр үргэлж нүүр тулж, ТЭМЦДЭГ байх хэрэгтэй

Б.Бат-Уянга: Хүн туйлын зорилго, амьдралынхаа утга учрыг олчихвол эд зүйлсээс өөрөө чөлөөлөгддөг

Эх хэл их мэдлэгийн суурь

Монголд амьдрах ногоон карт

Гэр бүлээ хайрлая

Бидэнд итгэл хэрэгтэй

#2: Эдийн засаг

46. Бэлтгэл амжилтын үндэс (2-р бүлэг - Бүргэдийн домог)

45. Чоно ажиллагаа (2-р бүлэг - Бүргэдийн домог)

“Өмгөөлөгчийн ёс зүй, хариуцлага” хуульч Б.Ганболд

“Шийдвэр гүйцэтгэгчийн урамшууллын эерэг ба сөрөг үр дагаварт хийсэн шинжилгээ”

Авлигын гэмт хэрэг үйлдэж хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэгдсэн этгээдэд тавих хяналт, тулгамдсан асуудал”

“Цагдаагийн байгууллагаас иргэд олон нийтийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх, итгэлийг ахиулах, дээшлүүлэх чиглэлээр зохион байгуулж байгаа арга хэмжээ”

Авлигын эсрэг эрх зүйн шинэтгэл | П.Сайнзориг

“Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Авлигын эсрэг конвенц ба Шүүх эрх мэдэл” Улсын Дээд Шүүхийн шүүгч Ч.Хосбаяр

“Албан тушаалын гэмт хэргийн шийдвэрлэлт, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад тулгарч буй хүндрэл бэрхшээл, түүнийг шийдвэрлэх арга зам”

Хуулийн Байгууллагуудын Нэгдсэн Зөвлөгөөн 2019 | “Авлигын гэмт хэргийг мөрдөн шалгахад тулгарч буй хүндрэл бэрхшээл ба олон нийтийн итгэлийг олох нь”

Хуулийн Байгууллагуудын Нэгдсэн Зөвлөгөөн 2019 | НЭЭЛТ | Авлигатай тэмцэх газрын дарга, тэргүүн комиссар З.Дашдаваа