Zindaa Podcast

100 Асуулт - СТАРТАП МАРКЕТИНГ СПЭЙС Төвийн Үүсгэн Байгуулагч, Захирал Ж.ЗОЛЗАЯА 2020.09.05


100 Асуулт - СТАРТАП МАРКЕТИНГ СПЭЙС Төвийн Үүсгэн Байгуулагч, Захирал Ж.ЗОЛЗАЯА 2020.09.05