За эхлэх үү

Сэтгэхгүй байвал.. Идэвхгүй байвал ТА БЛОКЛОГДСОН БАЙНА..


тархины блок болсон олон хүн бидний эргэн тойронд өөрийнхөө гарцгүй бодолд хоригдсон байгаа нь нууцлаг байсаар байх шиг. Стресс удах тусам таргалалт нүүрлэж, идэвхгүй байдалд шилжиж, зорилгогүй эсвэл мөнгөтэй болно гэсэн шуналаар ирээдүйгээ хэмжиж байгаа нь олон тохиолдох болж. Зовлон бэрхшээл нэг бол шалгуур эсвэл стресс буюу блок болно. та алийг нь сонгосон бэ?