Winner's Podcast

#9 Монголчууд А/Хэлийг Буруу Сураад Байна!


Төрөлх хэлээ яаж сурдаг вэ? Бидний сурч байгаа арга нь зөв үү?