Winner's Podcast

#5 Adj, Adv, Шинэ Үг Цээжлэх!


Маш их detail-тэй ярьж сурахын тулд ADJ, ADV 2 үнэхээр хэрэгтэй байдаг