Winner's Podcast

#4 30 Day Challenge


30 хоногийн дотор ЗООЛТТОЙ Англи хэлээ 1 эсвэл 2 түвшин дээшлүүлнэ гэвэл та 30 хоногийг өөртөө зориулж чадах уу?