Winner's Podcast

#17: Music Сэдвээр Хэрхэн Ярилцах


Энэ ангиар бид 2 дуу хөгжим гэсэн сэдвээр Англиар ярилцлага хийхийн хажуугаар та бүхэнд шинэ үг, өгүүлбрийн бүтцүүдийг практик байдлаар зааж байна