Urban Canine Podcast

Urban Canine Podcast EP2 : Coronovirus ба нохой


Өнөөдрийн байдлаар 165 орны 200,000 орчим хүнд халдварлаж, 800 0 хүний амийг аваад байгаа шинэ төрлийн Короновирус Covid-19 нь хүнээс нохойнд халдсан уу? Нохойноос хүнд халдах уу? Covid-19 тэй холбоотой мэдээллийг зөвхөн албан ёсны эх сурвалжуудаас авна уу. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгуулага - www.who.int Дэлхийн амьтны эрүүл мэндийн байгууллага -www.oie.int/ Covid-19 тэй холбоотой олон нийтийн буруу ойлголтууд болон түүнд өгөх хариулт - www.who.int/emergencies/disease…public/myth-busters Монгол улсын эрүүл мэндийн яам - covid19.mohs.mn/