UNLOCK

#30 The Innovator's Dilemma


Бизнеcийн ухааны салбарын “библи” -үүдийн нэгт зүй ёсоор тооцогдох “The Innovator’s Dilemma" by Clayton Christensen номыг хүргэж байна. 1997 онд анх хэвлэгдсэн цагаасаа эхлэн бизнесийн салбарын шилдэг ном, түүнээс хойш 2011 онд The Economist сэтгүүлээс гаргасан бизнесийн салбар дахь хамгийн чухал 6 номны нэгээр нэрлэгдсэн ном бѳгѳѳд ѳдгѳѳ та бидний олонтаа сонссон Disruptive technology буюу тухайн салбарт тэсрэлт үзүүлж буй технологи гэдэг нэр томьёолол энэхүү номноос эхлэлтэй гэж бизнесийн салбарынхнаар хүлээн зѳвшѳѳрѳгдсѳн ном юм. Та энэхүү номноос яагаад чадвартай, агуу том компаниуд Disruptive technology-д ялагддаг, цаашлаад disruptive technology-той хэрхэн харьцах талаарх ойлголтыг авах болно.