Түүхийн товчоон

#9 Ван ханы эрхлүүлэн өсгөсөн Сэнгүмийн харамсам сонголт


Эрхлүүлэн өсгөсөн Нялха Сэнгүм эртний андын хүү Тэмүжин хоёрын хэнийг сонгохоо Ван хан шийдэх болдог. Тэнгэрээс айх гэж ярьж байгаад эрх өсгөсөн хүүгийнхээ тунихаас айж ачилсан хуурай хүүгээ аюулд унагаж байна. Буруу эрхэлсэн хүүхэд бухын хүзүүнээс хатуу гэдэг үг байдаг билээ