Түүхийн товчоон

#13 Хураасан улстай сайн эцэг Есүхэй


Есүхэй баатарын тухай бусдын хэлсэн үгс тодорхойлолт бидэнд юу өгүүлж байна вэ? Тэр жирийн нэгэн баатар байсангүй, Дэ Сэцэний хэлсэнчлэн хаан зэрэгт нэгэн байжээ. Түүнээс эр хүний амьдралын дөрвөн асуулт урган гарч ирж байна.