ТУСГАЛ

Тэр баяр хөөртэй| АФА Академийн зөвлөх Ц.Сайнбаяр


Баяр хөөртэй, өөдрөг хүнтэй хүмүүс нөхөрлөх, хүрээлэлд нь байж, тэднээс урам эрч хүч авах дуртай байдаг. Учир нь тэдний дэргэд байхдаа өөдрөг, баяр хөөртэй болдгийг хүн бүр мэднэ. Гэхдээ энэхүү баяр хөөр бол цаг үргэлж аз жаргалтай байхаас өөр. Тэгвэл ямар БАЯР ХӨӨР Удирдагч хүнд байдаг юм бол?