Тархины халаас

#37. Төрөх болон төрсний дараах үеийн айдас


Төрөлттэй холбоотой айдас, түгшүүр эмэгтэй хүн бүрт их, бага хэмжээгээр байдаг. Ялангуяа анхлан төрөгчдийн хувьд сэтгэл зүйн бэлтгэл маш чухал юм. Өөрийн бие эрүүл мэнд, хүүхдийн өсөлт бойжилт, гэр бүлийн харилцаа, орчин гэх мэт олон хүчин зүйл энэхүү айдаст нөлөөлж байдаг учраас ээж та хэрхэн айдас, түгшүүрээ даван туулах, сэтгэл зүйн тайван байдлаа хадгалах хээргтэй байдаг талаар энэ удаагийн дугаартаа ярилцлаа.