Сургаар биш, Сурвалжаар

Дугаар 1. "Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт: нутгийн удирдлага"


Үндсэн хуульт ёс, цаг үеийн улс төрийн үйл явцын талаар олон нийтэд баримттай, эх сурвалжтай судлаачдын байр суурийг хүргэх подкаст. Дугаар 1. Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн үйл явц тайлбар, Уг өөрчлөлт дэх нутгийн удирдлагатай холбоотой зүйл заалтууд Зочин: А.Бямбажаргал, Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, Дэд профессор, Хууль зүйн ухааны Доктор Хөтлөгч: Э.Сундуй, Улс төр судлаач