Sons

Boundaries for your Soul


Би юу үйлдэж байгаагаа өөрөө ч ойлгодоггүй учир нь би хийх хүсэлтэй зүйлээ хийдэггүй харин үзэн яддаг зүйлээ хийж байна